Utbildning för uppdragsgivare

Maximera din ROI på interimschefen!

Att anlita en interimsledare är en betydande investering, ofta 1-2 MSEK. Du har som uppdragsgivare mycket att vinna på att se till att interimsledaren får rätt förutsättningar att genomföra uppdraget. Med förhållandevis små medel kan du öka effektiviteten i uppdraget och därmed förbättra din ROI.

Många uppdrag når inte sin fulla potential orsaken är sällan en inkompetent interimsledare, utan snarare samspelet mellan uppdragsgivare och interimsledare. Fallgroparna är många och uppdragsgivaren har ett stort ansvar i att förankra uppdraget och vara närvarande under hela uppdragets gång.

riccardo-annandale-7e2pe9wjL9M-unsplash

Lär dig skapa rätt förutsättningar

Som uppdragsgivare har du ofta en hektisk agenda och en stressig tillvaro. Det är dock en värdefull investering att lägga tid på att skapa rätt förutsättningar för din interimsledare och vara närvarande under hela uppdragets gång. Det kan vara den avgörande skillnaden mellan ett bra och ett fantastiskt uppdrag.

Exempel på utbildningar
- Välja den tredje vägen
- Maximera nyttan av din interimsledare

Alla utbildningar

Några framgångsfaktorer för uppdragsgivaren

En tydlig uppdragsbeskrivning

En uppdragsbeskrivning är inte samma sak som befattningsbeskrivning! Uppdragsbeskrivningen ska innehålla tidsramar, ansvarsområden, avgränsningar, målsättningar och konkreta uppgifter. 

Ta fram en så utförlig uppdragsbeskrivning som möjligt redan innan du anlitar interimsledaren. Först när du formulerat uppdraget kan du vara säker på att du söker rätt profil. 

 • Tips till uppdragsgivare
 1. Sätt tydliga målsättningar och ta fram en budget innan du börjar leta interimsledare
 2. Formulera en tydlig uppdragsbeskrivning innan du väljer interimsledare
 3. Ge interimsledaren mandat att göra en förstudie de första 2-3 veckorna och staka sedan ut en gemensam väg framåt. 
Förankra uppdraget hos alla intressenter

En interimsledare riskerar att vara ifrågasatt redan innan hen sätter sin första fot på kontoret. Du har som uppdragsgivare ett stort ansvar i att förankra både uppdraget och interimsledaren hos personalen, helst i förväg. 

 • Tips till uppdragsgivare
 1. Kratta manegen så gott du kan för din interimsledare innan hen börjar
 2. Ta fram en gemensam plan för hur ni ska förankra uppdraget hos personalen
 3. Skapa rutiner för tät och regelbunden kommunikation under uppdragets gång. 
Täta avstämningar med interimsledaren

I alla företag finns massor av viktiga saker att göra. För att lyckas med det specifika uppdrag krävs att interimsledaren vet exakt vad du vill att hen fokuserar på. Även om det är tydligt beskrivet i uppdragsbeskrivningen så förändras förutsättningarna löpande och det gäller att vara vaksam på att uppdraget rör sig i rätt riktning. Täta avstämningar med interimsledaren behövs för att säkerställa att ni genom hela uppdraget fokuserar på samma saker.

 • Tips till uppdragsgivare 
 1. Ha täta avstämningar med interimsledaren
 2. Var lyhörd och signera interimsledarens beslutsunderlag
 3. Var flexibel och beredd på att förutsättningarna snabbt förändras

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies