Matchning

Ett lyckat interimsuppdrag ger ditt företag ett språng!

Rätt interimschef löser inte bara ditt aktuella problem, utan kan också hjälpa företaget att ta ett stort kliv framåt i utvecklingen. Ett lyckat uppdrag lämnar efter sig utvecklade rutiner, processer, system och bättre förutsättningar för att ta sig an framtiden. Vi pratar gärna om "learning by hiring", dvs att interimsledaren bidrar till att utbilda hela organisationen.

För att ett uppdrag ska nå sin fulla potential räcker det inte med en perfekt matchning. Du behöver som uppdragsgivare även ta ansvar för allt runt omkring, t ex en tydlig målsättning, uppdragsbeskrivning, onboarding och överlämning.

Interimakademin är den enda aktör som tar ansvar för helheten. Vi är med dig genom hela uppdraget - från kravspec och budget till avslut och överlämning.

Handgjord slide mindre

Bra matchning är kärnan!

Interimakademin är din naturliga partner för att hitta rätt interimsledare och för stöd genom hela uppdraget. Vi har tack vare vår egen erfarenhet som interimsledare unika möjligheter att förstå förutsättningarna och vilken profil som krävs.

- Vi har ett stort nätverk och en strukturerad urvalsprocess.
- Är du inte nöjd med matchningen garanterar vi att snabbt hitta en ersättare utan extra kostnad.
- Vi erbjuder ett aktivt stöd i onboardingen.
- Vi erbjuder mentorskap för både interimare och uppdragsgivare.

ikon - pil

Urvalsprocessen - Matchningen

Vi påstår inte att vi har en unik urvalsprocess; istället menar vi att de flesta searchföretag har snarlika processer.
Det som gör vår matchning unik är att vi bägge har arbetat som Interimare - det anser vi vara helt avgörande för en optimal matchning!

ikon - planta

Onboarding & Mentorskap

Vi har ett unikt erbjudande där det ingår Onboarding och Mentorskap redan ifrån starten. Beroende på erfarenheten hos Interimaren ges en anpassad utbildning innan uppdraget börjar och sedan har vi kontinuerliga avstämningar månadsvis de första sex månaderna.

radix-icons_question-mark 1

Vad är egentligen en Interimslösning?

I branschen finns många olika terminologier; Interim manager, Managment for hire, Interimkonsult, och många fler. Vi har valt att kalla alla för Interimsledare och det omfattar allt ifrån ledningsgrupps-, mellanchefs- och specialistroller (tex projektledare, IT, redovising).

Interimakademin tar ansvar för helheten. 

Vi vet av erfarenhet att det inte räcker med att matcha rätt interimsledare till rätt uppdrag för att garantera ett lyckat uppdrag. För att investeringen i interimsledaren ska nå sin fulla potential krävs ett aktivt arbete genom hela processen - från behovsanalys till avslut och överlämning. Interimakademin tar ett aktivt ansvar för helheten och erbjuder stöd i alla steg i processen. 

Vi erbjuder dessutom en garanti - är du inte nöjd med samarbetet med din interimsledare så tar vi fram nya kandidater utan extra kostnad. Oavsett anledning. 

1. Strategisk rådgivning

Resan börjar med ett strategimöte där vi går igenom ditt nuläge, dina utmaningar och tänkbara lösningar. Eftersom vi själva har jobbat som interimsledare och har lång erfarenhet av ledande befattningar i olika branscher har vi unika förutsättningar att hjälpa dig förstå om den tredje vägen - interimslösningen - passar din utmaning.

2. Förstudie

Innan vi börjar leta kandidater till uppdraget hjälper vi dig att göra en ordentlig förstudie. Det är nödvändigt för att veta vilken interimschef som är bäst lämpad att utföra uppdraget och att ge denne rätt förutsättningar. Resultatet av förstudien är en tydlig målsättning, en realistisk budget och en välformulerad uppdragsbeskrivning. 

3. Matchning

En träffsäker matchning är en förutsättning för ett lyckat uppdrag. Interimakademin har ett stort kontaktnät av interimsledare i många olika roller, i många olika branscher. Eftersom vi själva har jobbat som interimschefer och har stor erfarenhet av ledande roller i olika branscher, har vi goda förutsättningar att förstå vilken profil som passar just din utmaning. Vi garanterar att kunna presentera 1-3 lämpliga kandidater inom en vecka. 

4. Utbildning

Interimsbranschen växer kraftigt och många interimare och uppdragsgivare saknar bred erfarenhet av interimsuppdrag. Vi vet att en grundutbildning kan förbättra förutsättningarna för ett lyckat uppdrag avsevärt. I alla våra uppdrag ingår en heldags utbildning för interimaren och en halvdag för uppdragsgivaren utan kostnad. 

5. Onboarding

En välplanerad onboarding ger uppdragen en effektiv start och skapar en bra arbetsmiljö för både interimsledare och kollegor. Att bara släppa ner interimaren i fallskärm riskerar att skapa onödiga utmaningar och obehag. Interimakademin stöttar båda parter med bland annat mallar och rutiner för förankring, uppdragsbeskrivning och förstudie. 

6. Mentorskap 

Ett interimsuppdrag är ett levande projekt som hela tiden förändras och båda parter hamnar löpande i nya situationer och nya utmaningar som kan vara svåra att lösa och att ha en mentor att luta sig mot kan ha stor betydelse. Interimakademin erbjuder en närvarande mentor genom hela uppdraget. 

7. Avslut och överlämning

Ett uppdrag är inte slutfört förrän det är överlämnat och den permanenta organisationen fungerar. Ett lyckat uppdrag kräver en välplanerad och strukturerad överlämning. Ett mindre lyckat uppdrag kan räddas av ett bra avslut. Interimakademin erbjuder stöd i denna process för båda parter - allt för ett lyckat uppdrag. 

Vill du veta mer?

Är du i behov av en interimslösning - kontakta oss så hör vi av oss inom 24 timmar.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies