Social Selling för interimare - Digitalt

Social Selling för interimare

Som interimare behöver du jobba både kortsiktigt och långsiktigt med att hitta uppdrag. För din långsiktiga marknadsföring är LinkedIn idag den överlägset viktigaste kanalen. En genomtänkt strategi för LinkedIn, en välarbetad profil och hög aktivitet kan vara avgörande för att lyckas som interimsledare.

Omfattning: 3x60 min sessioner varje torsdag 08:30-09:30
Datum: 30 mar, 6 apr, 13 apr
Format: Digitalt
Pris: 2990:-

taking note 2

Innehåll

På kursen kommer du lära dig att bygga ditt personliga varumärke på LinkedIn med målsättning att lättare hitta uppdrag.

- Ta fram din strategi på kort och lång sikt
- Vässa din profil så du blir tydlig och sökbar
- Definiera målgrupper och hur når du dem
- Ta fram ditt budskap - vad vill du bli känd för?
- Lär dig hur du når din målgrupp
- Skapa aktiviteter
- Lär dig hur LinkedIns algoritmer, fungerar
- Ta fram din handlingsplan för LinkedIn
- Nätverka – hjälp varandra att bryta igenom

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies