Social Selling för interimare

Social Selling för interimare

LinkedIn är idag interimsledares överlägset viktigaste marknadsföringskanal och för att bli långsiktigt framgångsrik krävs en strategi för social selling och LinkedIn.

Omfattning: heldag
Format: Fysiskt i Stockholm
Pris: 5382:-

taking note 2

Innehåll

- Vässa din profil, hur står du ut?
- Definiera målgrupper och hur når du dem
- Aktiviteter på LinkedIn
- LinkedIn algoritmer, hur funkar det?
- Handlingsplan för LinkedIn
- Nätverk – hjälp varandra

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies