Genomföra interimsuppdrag

Genomföra interimsuppdrag

Att framgångsrikt genomföra interimsuppdrag kräver erfarenhet, utbildning och ett delvis nytt förhållningssätt. Vi går igenom vanliga fallgropar, de viktigaste framgångsfaktorerna, stakeholder management, rapportering och avslut av uppdrag.

Omfattning: halvdag
Format: fysiskt i Stockholm
Pris: 2990:-

notebook and pen

Innehåll

- Fallgropar
- Stakeholder management
- Hantera uppdragsgivaren
- Håll fokus på uppdraget
- Visa dina resultat
- Håll dig utanför
- Avsluta uppdrag
- Tiden mellan uppdrag

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies