Att maximera nyttan av interimsledaren

Maximera nyttan av din interimsledare

De flesta uppdrag går bra, men många uppnår ändå inte sin fulla potential. Det beror sällan på en inkompetent interimsledare utan snarare på att samspelet mellan parterna inte fungerar optimalt. I den här kursen får du lära dig att skapa rätt förutsättningar för att kunna maximera nyttan av investeringen i interimsledaren.

Omfattning: Halvdag
Format: Fysiskt eller digitalt
Pris: 5990:-

diego-ph-fIq0tET6llw-unsplash

Innehåll

- Att sätta tydliga mål och budget
- Ta fram en tydlig uppdragsbeskrivning
- Välja rätt interimsledare
- Onboarding
- Rapportering
- Täta avstämningar
- Avslut och överlämning

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies