Att genomföra förändring som tillfällig ledare

Genomföra förändring som tillfällig ledare

Att driva förändringsarbete är utmanande för de flesta chefer, i synnerhet om människor behöver förändra sitt sätt att arbeta. För en tillfällig ledare innebär förändringsarbetet flera specifika utmaningar, men också möjligheter.

Omfattning: Halvdag
Format: Fysiskt eller digitalt
Pris: 2990:-

notebook and pen

Innehåll

- Utmaningar i förändringsarbete
- Skapa tillit
- Identifiera med- och motarbetare
- Hantera motstånd
- Framtidens organisation
- Konsten att skapa hjältar
- Våga kasta prestigen

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies