Att förmedla interimsledare

Att förmedla interimsledare

Allt fler rekryterare av chefer och specialister ser möjligheten att också förmedla interimsledare. Men hur går en effektiv förmedling till? Hur fungerar prissättning? Hur hittar jag ett relevant nätverk av kandidater? Hur kan jag som rekryterare säkerställa att uppdraget blir framgångsrikt?

Omfattning: Halvdag
Format: Fysiskt eller digitalt
Pris: 7990:-

taking note 2

Innehåll

- Skilja på uppdrag och ansvar
- Ta fram uppdragsbeskrivning
- Avtal
- Försäkringar
- Moderering och facilitering
- Prissättning
- Onboarding
- Uppföljning
- Avslut och överlämning

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies