Vilka roller är vanliga?

Olika roller med olika utmaningar

Det finns många olika typer av interimsledare, med väldigt olika roller och utmaningar. För det första behöver vi skilja på om uppdraget innebär förändring eller förvaltning. Det är också stor skillnad på om interimsledaren är chef eller specialist.

Fyra olika typer av interimsledare

Förändringsledaren har formellt personalansvar och driver ett förändringsarbete. Den rollen kan väcka mycket känslor eftersom uppdraget ofta innebär organisationsförändringar. Boken fokuserar huvudsakligen på förändringsledare. Uppdraget definieras ofta som turnaround . 

Den förvaltande chefen har också formellt personalansvar, men uppdraget handlar om att upprätthålla en funktion snarare än att förändra den. Rollen har ofta en avgörande betydelse för företaget, men uppdraget är betydligt mindre dramatiskt. 

En specialist som kliver in i ett förändringsuppdrag får en roll som liknar en projektledares. Uppdraget är att förmedla specialistkunskap och att utveckla en funktion, man talar i branschen om learning by hiring. Rollen har inte personalansvar, men interimskonsulten är ofta beroende av en massa människor för att kunna leverera. 

En förvaltande roll utan personalansvar handlar ofta om att fylla ett behov av resurs. Rollen kan liknas vid ett vikariat och gränsar till bemanning. 

Interimsledare hittar man numera i alla ledande roller, med alla tänkbara CXO-titlar – positioner som man på engelska kallar Chief – nånting – Officer (CEO, CFO, COO, CCO och så vidare). Det börjar till och med dyka upp annonser för interima styrelseledamöter och managementkonsulter, vilket indikerar en bred tillväxt i branschen, men även att begreppet interim har börjat urvattnas. 

Roller inom ekonomi och finans, framför allt CFO-rollen, är fortfarande absolut vanligast och många förmedlare verkar enbart inom finansområdet. En viktig orsak är att inget företag klarar sig ens några veckor utan en fungerande ekonomiavdelning. På grund av att det krävs specifik kompetens inom ekonomi finns det dessutom ofta ingen ersättare internt. Ekonomiroller är relativt generella och liknar varandra i olika bolag och olika branscher, så en ekonomichef kan bli operativ ganska omgående.

HR-rollen är den näst vanligaste och det finns även förmedlare som enbart jobbar med HR. Många HR-konsulter har flera uppdrag parallellt och bidrar då med specialistkunskap snarare än ledarskap. 

De flesta roller kan man hitta i alla fyra kvadranter i diagrammet då varje roll kan ha väldigt olika uppdrag. 

illus_20G small

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies