Varför interimsledarskap?

När en organisation inte fungerar som den ska

Interimsledare fyller ett tillfälligt behov av kompetens eller resurs, när en specifik uppgift behöver lösas. Generellt kan man säga att en interimsledare behövs för att en organisation inte fungerar som den borde. När problemet eller uppgiften är löst behövs inte interimsledaren längre.

Varför anlita en interimsledare?

Behovet av interimsledare kan också uppstå vid ett krisläge – om en nyckelperson plötsligt slutar, om en fabrik brinner upp, om man förlorar en viktig upphandling, om en skandal uppdagas eller om en pandemi sveper över världen. Eller för all del av positiva orsaker, som expansion till en ny marknad, börsintroduktion eller förvärv.

Det är ofta väldigt bråttom att få en kompetent person på plats. Det finns inte tid att genomgå en rekryteringsprocess, som ofta tar minst ett halvår, för då tappar man fart eller riskerar att störta in i kaos. Plötsliga vakanser kan uppstå av alla möjliga skäl, till exempel vid sjukskrivning, när någon fått sparken eller när någon själv sagt upp sig och inte är lämplig att behålla under uppsägningstiden. 

Ibland handlar behovet om att få in en resurs snarare än unik kompetens. Föräldravick är idag en av de vanligaste anledningarna att ta in interimsledare. Alternativet, en visstidsanställd vikarie, får man enligt LAS inte avsluta hur som helst; reglerna kan garantera den anställde att få vara kvar tills den ordinarie personen är tillbaka. Och det vill företaget inte alltid.

Även personalpolicy kan leda till behov av interimsledare. Framför allt större organisationer kan ha formellt anställningsstopp, men det förekommer att de ändå har större acceptans för konsultkostnader. Och eftersom det fortfarande finns massor att göra blir lösningen att ta in interimsledare på alla möjliga positioner. Om företaget gör uppsägningar kan det vara omöjligt att samtidigt anställa på grund av förtursregler, eller av psykologiska skäl, och även då kan interimsledaren dyka upp. 

Ett fenomen som blir allt vanligare är att en form av avancerad ömsesidig prövotid inleder en anställning. För att båda parter ska ha en bakdörr redo om något skulle gå fel inleds förhållandet med en konsultrelation. Om sen ömsesidig kärlek uppstår övergår interimsledaren till att bli anställd. 

illus_09 small

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies