Vad är interimsledarskap?

I väntan på en permanent lösning

Interimsledarskap betyder ordagrant tillfälligt ledarskap, eller i väntan på en permanent lösning. Det betyder att företag anlitar en tillfällig ledare, för ett specifikt uppdrag, under en begränsad tidsperiod.

illus_07 small

Interimschef betyder alltså tillfällig chef. När en chef någonstans hastigt slutat så dyker interimschefen upp dagen efter för att bringa lite ordning i kaoset. Oftast finns även förväntningar på att initiera och driva ett förändringsarbete, det brukar ju finnas orsaker till att den förra chefen försvann. Problemen behöver inte bero på företrädaren, men om allt hade fungerat bra hade interimschefen inte behövts. Företaget investerar i förändringskapacitet. Uppdragen är vanligtvis mellan tre och tolv månader och sen kan det ta någon eller några månader innan interimschefen kastas in på nästa ställe. Lite extra ledighet för att tapetsera vardagsrummet eller lära sig spela piano kanske. Eller för att nätverka och sälja sig själv.

Interimsledaren är egenföretagare, vilket innebär att välja bort anställning med allt vad det innebär i form av trygghet, pensionsavsättningar och så vidare. Vissa situationer och miljöer är gemensamma för alla egenföretagare, medan andra är specifika för interimsledare. 

Delar av interimsledarens jobb är ganska lika managementkonsultens. Nuläget behöver snabbt analyseras, en strategisk plan utvecklas och en snygg och klatschig rapport levereras. Interimsledaren är dock en del av företaget med en ruta i organisationsschemat och en egen mejladress. Den stora skillnaden är att interimsledaren faktiskt stannar kvar och genomför de förändringar hen föreslagit. Dessutom har hen oftast det formella personalansvaret och fullt mandat att agera. Ibland tar förändringsarbetet längre tid än man trott och då förlängs uppdraget, såvida man inte gjort bort sig alltför mycket förstås. 

En bakgrund som managementkonsult är inte alls olämpligt för en interimsledare, och att ha en ”konsultig” inställning underlättar arbetet. 

Bemanning och bemanningsföretag har funnits länge och är jättevanligt. Man kan säga att det interimsledaren gör är en typ av bemanning, men begreppet bemanning brukar användas för lite enklare roller som inte inbegriper ledarskap och formellt personalansvar. 


illus_8 small

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies