Utbildning för rekryterare

Ta ett aktivt ansvar för uppdraget

Många rekryterare fungerar som rena inkastare och nöjer sig med att förmedla rätt interimsledare till det aktuella uppdraget. Även om matchningen är perfekt så vittnar många erfarna interimsledare om att förutsättningarna är bristfälliga och onboardingen obefintlig. Som förmedlare kan du skapa mycket värde genom att facilitera processen och moderera kontakten mellan interimare och uppdragsgivare.

alexandre-trouve-LP3HsuFxMxM-unsplash

Lär dig facilitera uppdrag

En aktiv förmedlare som tar ett tydligt och långsiktigt ansvar för uppdraget kan ha en avgörande betydelse för framgång och att alla parter ska bli nöjda. Du kan ha stor inverkan med t ex en plan för onboarding, rapportering och avstämningar.

Exempel på utbildningar:
- Att förmedla interimsledare

Några framgångsfaktorer för rekryterare

Hjälp till att ta fram en tydlig uppdragsbeskrivning

Många interimsuppdrag når inte sin fulla potential. En aktiv förmedlare kan ha en avgörande betydelse för att interimsledare och uppdragsgivare ska hitta ett starkt samarbete och skapa förutsättningar för maximal nytta av uppdraget.

  • Tips till rekryterare
  1. Ta fram en mall för uppdragsbeskrivning 
  2. Hjälp uppdragsgivaren redan i behovsfasen att formulera tydliga målsättningar
  3. Agera vid behov moderator i diskussionen mellan uppdragsgivare och interimare
Ta fram en plan för onboarding

Många erfarna interimare vittnar om hopplösa förutsättningar och obefintlig onboarding. Som förmedlare har du stora möjligheter att underlätta för båda parter genom att ta fram en plan för onboarding. 

  • Tips till rekryterare
  1. Ta en aktiv roll i uppdragets första månad
  2. Agera moderator mellan uppdragsgivare och interimare
  3. Facilitera processen genom att ta fram mallar och formulär 


This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies